NÖROLOJİ

Tanım 

Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle
kasların hastalıklarını inceleyen ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür, bunun yanı sıra 19. yüzyılda ruh hastalıklarıyla birlikte ele alınırken, 20. yüzyıldan itibaren psikiyatri ayrı bir dal olarak ayrılmıştır. Tüm bu alanlarda ciddi bir laboratuar arka planın yanı sıra pek çok başka tıp alanı ile
multidisipliner bir ilişkinin süreğen hale geldiği görülmektedir.


Nörolojik Temel Bilimler
Nöroloji
 

•   Birçok sistemik hastalık sinir sistemine ait bulgulara neden olabilirken, nörolojik hastalıkların bazıları da diğer organ sistemlerini etkileyebilir. Örneğin gebelikte değişen hormon düzeyleri vücudun sıvı ve tuz tutmasını kolaylaştırır, kemiklerin korunaklı yüzeylerinden geçen sinirler bu seviyelerde ödem etkisi nedeni ile bası altında kalarak zarar görürler. Sonuçta etkilenen bölgenin altında uyuşma, karıncalanma, ağrı, etkilenen kaslarda kuvvetsizlik gibi belirtiler ortaya çıkar. Benzer şekilde şeker hastalığı ve tiroit fonksiyon bozuklukları gibi hastalıklarda bu duruma zemin hazırlar. Bu ve benzeri pek çok nörolojik hastalık tek bir sisteme ait bulgu vermediğinden, başvuru sırasında hastaların bir çoğu farklı branş hekimlerince görülür.
•   Nöroloji polikliniklerine başvuru şikâyetleri başlıca; baş ağrıları, baş dönmeleri, inmeler, şuur değişikliği ile giden hastalıklar (epilepsi = sara vs), el ayak uyuşmaları, çeşitli kas güçsüzlükleri gibi durumlardır.
•   Yaşlı nüfusun artışı, hipertansiyon, kalp hastalığı ve diabet gibi sistemik hastalıkların ve bunlara bağlı komplikasyonların daha sık rastlanır olmasına yol açmaktadır. İnme (felçler) bu komplikasyonların en dramatik ve en korkulanıdır. Sıklıkla başvurduğumuz Kraniyal tomografi ve/veya magnetik rezonans görüntülemesi, ekokardiografi ekstrakranial dopler gibi tetkikler inme kliniği ile başvuran hastalarımızda uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır. Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımız takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.
•   El ve ayak uyuşmaları gibi sık rastlanılan yakınmalarla ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan emg (elektro miyo-nörografi) tetkiki elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.
•   Başta epilepsi olmak üzere santral sinir sisteminin bir çok hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan eeg (elektro ensafolo grafi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.
•   Toplumsal bir sorun olma yoluna giden iş gücü verimi ve üretkenliği engelleyen baş ağrısı yakınmaları; polikliniğimizde değerlendirilebilmektedir.

Nöroanatomi
•   Merkezi Sinir Sistemi
•   Periferik Sinir Sistemi
Nörofarmakoloji 
Nörofizyoloji 
•   EMG
•   EEG
Nörogenetik 
Nörohistoloji 
Nöroonkoloji 
Nöropatoloji 
Nöroradyoloji
•   MRI
•   BBT
•   X-Ray (Direk Grafi)
Nörolojik Hastalıklar 
A. Beyin-Damar Hastalıkları (Serebrovasküler Hastalıklar)
1. İskemik Beyin-Damar Hastalığı (Tıkanmalı İnme)
§   TİA (Trans İskemik Atak)
§   İskemik Serebro Vasküler Hastalık
2. Serbrovasküler Kanama
3. SAK (Subaraknoid Kanama)
B. Başağrıları
1. Migren
2. Diğer Başağrıları
C. Epilepsi
D. Nöromuskular hastalıklar
E. Parkinson ve Hareket Bozuklukları
1. Hipokinetik Hastalıklar
2. Hiperkinetik Hastalıklar
F. Demanslar
1. Alzheimer Hastalığı
2. Vasküler Demanslar
3. Levy Cisimcikli Demans
4. Diğerleri
G. MSS'nin Enfeksiyöz Hastalıkları
H. Demiyelinizan Hastalıklar
I. Periferik Sinir Hastalıkları
İ. Kas Hastalıkları

 
       

Anasayfa
I Hakkımda I Sinir Sistemi Hastalıkları I Haberler I İletişim I Site Haritası

ÖZEL ECHOMAR GÖZTEPE HASTANESİ Merdivenköy Yolu Şahika Sokak. No:32 Göztepe - İSTANBUL Tel : (0216) 565 40 65 (PBX) Fax : (0216) 566 60 53

. info@meltemguler.com meltemguler@ogh.com.tr ... copyright© 2008 ..Tüm hakları Uzm.Dr. Meltem GÜLER'e aittir.

sport blue 6s Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet beats by dre cheap michael kors outlet lululemon outlet louis vuitton uk cheap jordans foamposites louis vuitton outlet retro jordans beats by dre outlet retro jordans for sale sport blue 6s michael kors outlet jordan 6 sport blue jordan 3lab5 lebron 12 beat by dre outlet kate spade outlet